Forside

Målgruppe

Min støtte- og kontaktordning er et tilbud til børn og unge mellem 10 og 25 år. De unge kan fx have svært ved at begå sig, have problemer med adfærd og tilpasning og vanskeligheder ved integration i det danske samfund. Disse unge har ofte det tilfælles, at de har dårlige erfaringer med skolen, de er socialt isolerede, angste, har dårlige spisevaner og hygiejne og en aggressiv adfærd. Mange unge kommer fra hjem, hvor misbrug, vold og svage eller brudte familiemønstre resulterer i en grundlæggende mistro overfor voksne og autoriteter.


Formål

Formålet med min støtte- og kontaktordning kan være:
  • at børn og unge øger deres selvværd/selvtillid
  • at støtte dem til at komme ”videre i livet” med arbejde eller uddannelse
  • at få en dagligdag som fungerer
  • at få en positiv voksenkontakt som de ”kan tro på”
  • at motivere den unge til at tage ansvar for sit eget liv

Gennem kontakt- og støtteordningen opnås den fordel, at der er en ”én til én relation” mellem den unge og pædagogen, og den unge skal dermed ikke forholde sig til skiftende personale, som på et opholdssted.

Kontakten kan foranstaltes i henhold til reglerne i Lov om Social Service § 40, stk. 2, nr. 6 eller 7, og jeg deltager gerne i udarbejdelse og evaluering af handleplaner for forløbet.